Избор на курс | Допълнителни ресурси | За нас | Свържете се с нас
Местоположение: Регистрация на нов потребител
Бързи връзки:Библия на български

Регистрация

Регистрацията Ви е необходима в случай, че желаете да поддържате собствен набор от завършени и незавършени уроци. С помощта на вашия акаунт, ще имате възможност да продължите курса оттам, докъдето сте стигнали при предходното си посещение. Уроците следват по ред един след друг и при завършването на всеки урок има тест. Условието, за да преминете към следващ урок е да постигнете минимум 70% на теста в края на предишния. След завършване на всички уроци от съответния курс, ще получите сертификат.

Потребител:
(до 10 символа)

Парола:
(до 10 символа)

Валиден e-mail:
Изход
Удивителни факти за Библията Copyright © 2008 by Amazing Facts Inc.    Webdesign www.site-bg.info